Podmínky užití a ochrana soukromí

Autorská práva

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek je společnost Restpaja, s.r.o., která je oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen "Provozovatel").

Provozovateli náleží všechna licenční a autorská práva k veškerému obsahu, který Provozovatel umísťuje na stránkách www.restauraceuholise.cz, a to včetně textu, designu stránek, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i kvýběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách.

Práva a povinnosti provozovatele a uživatelů při používání těchto stránek se řídí těmito Podmínkami užití. Tyto Podmínky užití se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen "Uživatelé"). Uživatel vyjádří souhlas s těmito Podmínkami užití tím, že vstoupí na kteroukoliv z www stránek Provozovatele či jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci www stránek Provozovatelů.

Podmínky užití pokrývají zásady sběru, zpracovávání a použití osobních údajů na základě GDPR

(General Data Protection Regulation - Nařízení ochrany osobních dat fyzických osob)

Možnost kontaktování přes webové stránky www.restauraceuholise.cz

Webové stránky Provozovatele umožňují rychlé elektronické kontaktování Provozovatele a elektronickou komunikaci s Provozovatelem. Požadavek na komunikaci zahrnuje jméno, příjmení, emailovou adresu a telefonní kontakt. Pokud Uživatel kontaktuje Provozovatele přes kontaktní formulář nebo emailem, osobní údaje jsou uloženy na hostingových serverech společnosti WEDOS Internet, a.s., Masarykova 1230, Hluboká nad Vltavou, 373 41, IČ: 28115708, DIČ: CZ28115708, která garantuje zpracovávání osobních údajů podle GDPR. a na interních serverech Provozovatele. Data dobrovolně  poskytnutá Uživatelem za účelem kontaktu se společností jsou uložena za účelem kontaktování subjektu na dobu neurčitou.

K poskytnutým datům má přístup a svolení data v případě potřeby pracovně udržovat a zpracovávat i na osobním serveru pouze spolupracující pověřená osoba pro práci na vývoji a rozvoji webových stránek a online marketingu. V případě zájmu o kontaktování této pověřené osoby pro tyto účely využijte emailovou adresu administrator@restauraceuholise.cz.

Data získaná tímto způsobem se žádným způsobem nepředávají třetí straně.

V případě dotazů, popř. požadavku na výmaz osobních dat ze serverů Provozovatele, kontaktujete Provozovatele na emailové adrese na info@restauraceuholise.cz. 

Registrace

Provozovatel nesbírá citlivá osobní data, pokud nejsou uvedena při registraci naprosto dobrovolně Uživatelem.

Osobní údaje registrované osoby jsou uloženy na hostingových serverech společnosti WEDOS Internet, a.s., který garantuje zpracovávání osobních údajů podle GDPR. a na interních serverech Provozovatele. Data dobrovolně  poskytnutá Uživatelem za účelem registrace na webových stránkách Provozovatele jsou uložena na dobu neurčitou.

K poskytnutým datům má přístup a svolení data v případě potřeby pracovně udržovat a zpracovávat na osobním serveru pouze spolupracující pověřená osoba pro práci na vývoji a rozvoji webových stránek a online marketingu. V případě zájmu o kontaktování pověřené osoby pro tyto účely využijte emailovou adresu administrator@restauraceuholise.cz.

Data získaná tímto způsobem se žádným způsobem nepředávají třetí straně.

Bezpečnost

Přenos dat přes internet není stoprocentně bezpečný. Je naši snahou zabezpečit bezpečnost v nejvyšší míře, ale nemůžeme ji garantovat. Každé zaslání osobních údajů je osobním rizikem Uživatele. Jakmile osobní data obdržíme, budeme striktně dodržovat bezpečnost jejich uložení a zpracování za účelem prevence neautorizovaného zásahu.

Práva Uživatele

GDPR dává Uživatelům právo přístupu k jejich osobním údajům držených Provozovatelem. Pokud si přejete zjistit jaké osobní informace o vás uchováváme, kde a pro jaké účely, kontaktujte Provozovatele poštou na adrese Restaurace u Holiše, U Průhonu 466/22, Praha 7, 170 00 nebo emailem na adrese info@restauraceuholise.cz. 

Monitorování a analýza

Provozovatel využívá pro monitorování a analýzu užití webových stránek nástroje Google Analytics, který provozovateli umožňuje sledovat návštěvnost a chování uživatelů, potažmo přispívá k vylepšování webových stránek Provozovatele (Google Podmínky ochrany osobních údajů). Všechna takto získaná data jsou zpracována anonymně. Data jsou určena výhradně pro vyhodnocování užívání stránek. Google nebude spojovat IP adresu Uživatele s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. IP adresa Uživatele je nastavena jako anonymní. Do Googlu nejsou odesílána žádná citlivá data, jako například, e-mail, jméno, telefonní číslo.

K nástroji Google Analytics má přístup osoba pověřená pro práci na vývoji a rozvoji webových stránek a online marketingu. V případě zájmu o kontaktování pověřené osoby pro tyto účely využijte emailovou adresu administrator@restauraceuholise.cz.  

Cookies

"Cookies" jsou informace, které jsou z internetové stránky převáděny na hard disk počítače Uživatele. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které Uživateli ulehčí další její používání.

Jako většina internetových stránek, i stránky Provozovatele používají cookies. Na základě anonymních datových objektů například Provozovatel sleduje počet návštěvníků na těchto stránkách.

Pokud nechce Uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Zablokuje-li Uživatel všechna cookies, nebude moci plně využít některé funkce těchto stránek.

Odkazy na jiné stránky

Na stránkách restauraceuholise.cz jsou uvedeny odkazy na stránky, nad nimiž nemá Provozovatel kontrolu. Pokud Uživatel navštíví některou z těchto stránek, měl by se seznámit s jejich zabezpečením ochrany osobních údajů. Provozovatel nenese odpovědnost třetí strany.

Chování Uživatelů

Při používání těchto stránek Uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, nemůže tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek. Uživatel je rovněž povinen ctít autorská práva Provozovatele k těmto stránkám.

Odpovědnost a právní příslušnost

Případná rizika plynoucí Uživateli z používání těchto stránek, jsou zcela na Uživateli a Provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost.

Autor

V případě dotazů nebo nalezení technických problémů je možné kontaktovat administrátora webových stránek emailem na adrese administrator@restauraceuholise.cz.

KONTAKTY

KONTAKT
Tel.: 724 100 440
Mail: info@restauraceuholise.cz

ADRESA
U Průhonu 466/22
Praha 7, 170 00

HLAVNÍ PARTNER

Rezervace míst

REZERVACE MÍSTA
Rezervační formulář

Přijímáme
platební karty
VISA, MASTER CARD
jídelní kupóny
TICKET RESTAURANT
GASTRO PASS
CHEQUE DEJEUNER

Instagram

Sledujte nás